Echografie

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Echografie

Wat is echografie ?

Echografie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om musculoskeletale structuren als botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden te bestuderen. Echografie geeft een directe weergave van beweging, functie en anatomie van het lichaam. Weefselschade na een (sport)blessure is met echografie goed te beoordelen. De mate van weefselherstel tijdens de revalidatie kan worden bewaakt. Een voorbeeld is de schouder, waarbij de verschillende genoemde structuren duidelijk zijn af te beelden en te benoemen. Een belangrijk gegeven is hierbij, dat het gebruikelijke lichamelijke onderzoek weinig specifiek is bij schouderproblematiek. Een echografisch onderzoek levert sneller en meer informatie op. Zie de afbeeldingen hiernaast en onder. Hierbij is de bicepspees met de gele pijl gelegen in de bicepsgroeve met de blauwe pijl goed weergegeven.

Opleiding

Fysiotherapeuten die echografie gebruiken zijn hiervoor opgeleid.

Hoe werkt echografie ?

Bij de toepassing van echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. Deze kan de mens niet horen. De golven worden uitgezonden door een zender(transducer genaamd) die geplaatst wordt op de huid. Deze tranducer is tegelijk ook de ontvanger van de golven die teruggekaatst worden door het lichaamsweefsel. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Ze doen dat allemaal in verschillende mate. De transducer is verbonden met een computer. Deze vertaalt de geluidsgolven naar elektrische signalen die op het scherm verschijnen als grijswaarden. Op deze manier verschijnt op het scherm een echo afbeelding van de weefsels.


Hoe verloopt een onderzoek met echografie ?

De patiënt neemt afhankelijk van het te onderzoeken gebied plaats op een stoel of op de behandelbank. Een transparante gel wordt tussen de transducer en het lichaam toegepast om een goed contact te verkrijgen en luchtbellen tussen transducer en huid te verdrijven. De onderzoeker “scant” het gebied, bestudeert de weergave op de monitor en bewaart indien gewenst een aantal relevante plaatjes. Het onderzoek is relatief snel en de patiënt voelt er veelal niet van. Soms kan bij het “scannen” van een gevoelig gebied een lichte pijn optreden. Het onderzoek duurt gemiddeld 45 minuten. De bevindingen van de onderzoeker worden u meegedeeld. Een verslag van onze bevindingen krijgt u mee.


Wat zijn de voordelen van echografie ?

 • Echografie is eenvoudig toepasbaar.
 • Echografie is pijnloos en laat het lichaam onaangetast
 • Echografie is ongevaarlijk en niet schadelijk
 • Echografie wordt niet beïnvloedt door een pacemakers of metaal in het lichaamKosten en vergoeding.

Er is nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Als het onderzoek geschiedt tijdens een behandelepisode, dus na verwijzing door een huisarts of specialist, wordt het onderzoek als consult gedeclareerd en vergoed door uw verzekering. Als u op eigen initiatief om een echografisch onderzoek vraagt, wordt dit als een consult bij u gedeclareerd. De kosten bedragen € 55,00 voor het onderzoek en de verslaglegging. U kunt hier een afspraak maken


Indicatiegebieden:

Structuur Beoordeling van:

 • Spieren scheuren, littekens, kalkneerslag
 • Pezen peesontstekingen, scheuren, kalkneerslag
 • Slijmbeurzen slijmbeursontsteking
 • Gewrichtsbanden verstuikingen, scheuren
 • Kapsels kapselontsteking, scheuren
 • Kraakbeen gewrichtsslijtage, defecten
 • Meniscus scheuren
 • Botten losse botfragmenten, botbreuken
 • Zenuwen tunnel, zoals bij het carpaal tunnel syndroom


Meer informatie.

Op de [1]kunt u ook meer lezen. Hier kunt ook een praktijk in uw omgeving vinden.

Bron:

 • MTC Huizen

Zie ook

Echografie_bij_spier-,_pees-,_bot-,_ligament-,_kapsel-_en_slijmbeursaandoeningen <google uid="C01" position="none"></google