Functionele Capaciteit Evaluaties

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Functionele capaciteit evaluaties


Het meten van de functionele capaciteit (FCE, Functional Capacity Evaluation) voor het waarderen van fysieke mogelijkheden in relatie tot de arbeidsbelasting is de laatste jaren sterk opgekomen. FCE biedt de mogelijkheid voor een objectieve waardering van de functionele capaciteit. Voor het meten van deze functionele capaciteit zijn specifieke methoden ontwikkeld. Eén van deze methoden is de Ergo-Kit. De Ergo-Kit werd in 1994 op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Impuls heeft zich voor het uitvoeren van FCE’s aangesloten bij Ergo Control, de leverancier van de Ergo-Kit. [1]

Doel

Het doel van het uitvoeren van een FCE is het verschaffen van een advies over de functionele capaciteit van een werknemer. Dit advies kan betrekking hebben op:

  • De mate van arbeidsgeschiktheid of –ongeschiktheid;
  • De lichamelijke geschiktheid voor een bepaalde functie;
  • De voortgang van een revalidatietraject;
  • Voorwaarden voor of aanpassingen aan de werkplek.

FCE in de praktijk

In de volgende situaties kan een FCE-onderzoek zinvol zijn:

  • Reïntegratie na arbeidsongeschiktheid;
  • Een herkeuring na een ongeval of na revalidatie;
  • Een claimbeoordeling;
  • Beroepsoriëntatie;
  • Situaties waarin mogelijk preventieve maatregelen noodzakelijk zijn.

De test neemt ongeveer 4 uur in beslag en bestaat uit veertien onderdelen. De inhoud en uitvoering van de testen kunnen aangepast worden aan de werksituatie van de cliënt. Allereerst wordt een uitgebreide intake gedaan om de gezondheidssituatie duidelijk in beeld te krijgen. Vervolgens worden onder andere getest: meerdere tilsituaties, bovenhands werken, werken in gehurkte of gebukte houding, handvaardigheid etc. Met de Physical Agility Tester (onderdeel van de Ergo-Kit) kunnen werkplekken worden gesimuleerd. Op verschillende werkhoogten kunnen lichamelijke mogelijkheden en onmogelijkheden worden gemeten. Niet alleen de spierkracht wordt objectief gemeten, maar ook de belastbaarheid van het lichaam, het coördinatievermogen en de stabiliteit. De testresultaten zijn betrouwbaar; bewuste of onbewuste tegenwerking is terug te vinden in de meetresultaten.

Soms kan het wenselijk zijn dat voorafgaand aan de test een beeld ontstaat van de uit te voeren werkzaamheden. Dan kan door de testbegeleider (tevens ergonoom) een werkplekonderzoek worden uitgevoerd.


Organisatie

De opdrachtgever meldt een cliënt aan. In overleg wordt bepaald wat de vraagstelling is en of voorafgaand aan het FCE een werkplekonderzoek moet plaatsvinden. Vervolgens draagt Impuls de verantwoording over de verdere uitvoering van de FCE. Uiteraard vindt een rapportage plaats. Deze wordt naar de aanvrager gestuurd. Desgewenst kan nog overleg plaatsvinden tussen de testleider en de aanvrager.