Fysieke overbelasting bij arbeid

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

FYSIEKE OVERBELASTING

INLEIDING

Wat is fysieke overbelasting? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, de grens van fysieke belasting naar fysieke overbelasting is voor een ieder anders. Dit hangt af van de leeftijd, de lichamelijke conditie van de persoon en de mate van getraindheid.

WANNEER TREEDT ER EEN FYSIEKE BELASTING OP?

Tijdens het dagelijkse leven is er altijd sprake van een fysieke belasting. Bij alle handelingen zoals zitten, staan, lopen, tillen enz., wordt er gebruik gemaakt van spieren, pezen en banden. Er wordt onderscheid gemaakt in een passieve belasting en een dynamische belasting. Een fysieke belasting treedt op als er spieren, pezen en banden belast worden.

HOE RAAKT EEN SPIER, PEES OF BAND BESCHADIGD?

Spieren zitten via pezen of banden vast aan een bot. Een spier kan passief of dynamische belast worden. Er is sprake van een passieve belasting bij o.a. zitten en staan en van een dynamische belasting zoals lopen en tillen. Bij een passieve en dynamische belasting worden spiergroepen belast en verbruiken energie. Tijdens een belasting ontstaan er ook krachten in spieren, botten, pezen, banden en gewrichten.

Spieren die langdurig worden gebruikt verzuren. Verzuren van spieren treedt op als er een onbalans is tussen de afvoer van afvalstoffen en de aanvoer van “brandstof” en zuurstof. Het verzuren zal sneller gaan als er meer kracht (energie) van een spier wordt gevraagd. Er treedt sneller een onbalans op tussen de gevraagde energie en het tekort schieten van de aanvoer. Het gevolg is een micro-letsel van een spier die gevoeld wordt als spierpijn. Het micro-letsel is binnen een aantal dagen over door een goede doorbloeding. Een pees of band zal minder snel een micro-letsel oplopen. Een beschadigde pees of band zal langzamer herstellen omdat de doorbloeding minder is, het herstel duurt meestal enkele maanden. De meest kwetsbare plaatsen van pezen zijn de aanhechtingen aan het bot en plaatsen waar de pees langs ander weefsel loopt. Zoals bij schouders en polsen.

GEVAREN EN GEVOLGEN VAN OVERBELASTING

Maatgevend voor overbelasting is de duur, de frequentie, de benodigde inspanning (kracht) en de hersteltijd. De gevaren van overbelasting zijn:

 • Spierpijn
 • Beschadiging van pezen
 • Beschadiging van banden
 • Uitrekking en scheuren
 • Overbelasting hart en longen
 • littekenvorming

Deze gevaren bedreigen de gezondheid van de werknemers als er te grote krachten voor een langere tijd uitgeoefend moeten worden, met te weinig hersteltijd en een slechte werkhouding. De mogelijke gevolgen zijn:

 • Hernia, spit
 • Slijtage aan gewrichten (artrose)
 • Tennisarm
 • Slijmbeursontstekingen
 • Pees en peesschede ontstekingen
 • Spierscheuringen

FACTOREN DIE INVLOED UITOEFENEN

Er zijn omstandigheden die ervoor zorgen dat een belasting door ieder persoon anders wordt ervaren. De volgende factoren spelen een rol:

 • Leeftijd
 • Lichaamsbouw
 • Conditie
 • Geslacht
 • Werkhouding
 • Ervaring
 • Trillingen
 • Klimaat

MAATREGELEN OM OVERBELASTING TE VOORKOMEN

Om schade aan spieren, pezen en banden te voorkomen is het belangrijk dat:

 • Het lichaam voldoende rust krijgt.
 • Zware werkzaamheden verdeeld worden over meerdere mensen.
 • Er gebruik gemaakt kan worden van hulpmiddelen, bedoeld en gebruikt

waar het voor ontworpen is.

 • Dat de inrichting van de arbeidsplek zo is dat het werk met een goede

werkhouding is uit te voeren.

 • Dat op de werkplek geen nadelige invloeden op het lichaam inwerken

Zie ook: