Gele vlaggen in fysiotherapie

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Psychosociale factor Omschrijving

Attitude/ Ideeën omtrent de pijn:

 • De patiënt denkt dat de rugpijn een aandoening is die beschadigend werkt.
 • De patiënt denkt dat de pijn oncontroleerbaar is.
 • De patiënt denkt dat rust het beste is en dat activiteiten de rugpijn verergeren.

Behavior/ Gedrag:

 • De patiënt gebruikt hulpmiddelen, medicatie en pijnstillers.
 • De patiënt ligt veel op bed en vermijdt dagelijkse activiteiten.
 • De patiënt slaapt slechter sinds het ontstaan van de rugpijn.

Compensation issues/ Financiële consequenties:

 • De patiënt heeft er geen financieel belang bij om het werk te hervatten.
 • Er was sprake van uitkeringsproblematiek bij eerder verzuim van het werk

gedurende een langere periode (bijvoorbeeld 12 weken), die was gerelateerd aan het rugpijnprobleem.

Diagnosis and treatment/ Diagnostiek en behandeling:

 • Er bestaat verwarring omtrent de diagnose.
 • De patiënt is afhankelijk van eerdere behandelingen.
 • Er is sprake van passieve behandelmodaliteiten.
 • De patiënt onderging in het verleden een reeks ineffectieve behandelingen.

Emotions/ Emoties:

 • De patiënt heeft vrees om het werk te hervatten.
 • De patiënt is depressief en sneller geïrriteerd dan voorheen.
 • De patiënt is angstig en heeft een toegenomen aandacht voor lichamelijke

gewaarwordingen (inclusief verhoogde arousal).

Family/ Gezin:

 • De patiënt heeft een overbeschermende partner die het gevaar op beschadiging

en letsel benadrukt.

 • De patiënt krijgt onvoldoende steun bij de hervatting van de activiteiten.

Work/ Bepaalde beroepen:

 • De patiënt is verpleegkundige, vrachtwagenchauffeur of bouwvakker of zwaar

tillen hoort bij zijn beroep.

 • De patiënt is ervan overtuigd dat werk schadelijk is.
 • De patiënt heeft problemen in de huidige werksetting.
 • De patiënt heeft negatieve eerdere ervaringen bij werkhervatting na een

episode van rugpijn.

Zie ook: