Graded Activity

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Graded Activity

Wat is het?

Een praktische training voor patiënten met chronische pijn ( 12 weken en langer), onder meer geschikt voor patiënten met algemeen chronische klachten en patiënten met a-specifieke lage rugklachten, zoals:

 • rugklachten ontstaan tussen 20e en 50e jaar;
 • klachten rond billen en dijen (lumbo-sacrale regio);
 • pijn van mechanisch aard, afhankelijk van fysieke belasting en wisselend in aard en intensiteit.;


Het is een gestructureerde behandeling, gericht op een stapsgewijze toename van het activiteitenniveau (werk, huishouden, hobby en sport). De therapie is een onderdeel van een gedragsgeoriënteerde aanpak (onder meer successieve approximatie, shaping, positief bekrachtigen,en extinctie).


Werkwijze en systematiek:

 • Uitleg en samen algemeen doel formuleren (wat is realistisch en haalbaar!) .
 • activiteit kiezen (gericht op zelfredzaamheid), bijvoorbeeld looptrainingsschema.
 • basislijn vaststellen (wat kan de patiënt) en meetbaar maken
 • doel bepalen per activiteit (grafiek!).
 • afspraken, opbouw behandelplan, evaluatie en positieve bekrachtiging en generalisatie.


Kenmerk van de behandelfase:Tijdcontingente aanpak

Doel van graded activity

 • is optimaliseren van functioneren op gebied van werk en vrije tijd
 • bevorderen van de zelfredzaamheid ( selfefficacy)
 • afname ziekteverzuim
 • preventie chroniciteit
 • Toename bevorderen van ‘pijn-coping’ en zelfmanagement. Pijnvermindering is geen primair doel!

De therapie kan gegeven worden in de fysiotherapie praktijk. Er worden duidelijke afspraken gemaakt wat betreft thuisoefeningen. Motivatie is belangrijk!


Boek 'Graded Activity'

Inleiding

Graded activity is een praktisch geschreven boek voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en alle andere hulpverleners en studenten die in hun behandelpraktijk te maken hebben met patiënten met chronische pijn. Het boek geeft deze hulpverleners inzicht in de mechanismen die het gedrag van hun patiënten beïnvloeden waar het gaat om het fysieke functioneren. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de achterliggende theorie beschreven. Tussen deel 1 en 2 worden twee casussen behandeld die bij de praktische uitwerking van graded activity gebruikt worden. In het tweede deel wordt stapsgewijs de behandelmethode graded activity besproken. De theorie wordt aangevuld met uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Twee medewerkers van Hoensbroeck Revalidatiecentrum( Adalante Zorggroep), bewegingswetenschapper Albère Köke en fysiotherapeut Mario Geilen, zijn mede-initiatiefnemers en -auteurs van het boek.

Wat is Graded Activity?

Graded activity is niet hetzelfde als oefentherapie met chronische pijnpatiënten. Het is een gestructureerde begeleiding die erop gericht mensen met chronische pijn te leren hun activiteitenniveau, mét (of ondanks) de pijn weer op te bouwen. Graded activity is een gedragsgeoriënteerde behandeling die de kwaliteit van het leven mensen met chronische pijn kan verbeteren. De hulpverlener leert om de cliënt te motiveren tot gedragsverandering en de cliënt leert om op een zelfstandige manier om te gaan met pijn. De gezamenlijke werkwijze is er op gericht dat zowel de hulpverlener als de cliënt zijn verantwoordelijkheid neemt.

Bestellen of meer informatie? U kunt het boek voor € 26,50 bestellen bij uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum via www.bsl.nl. Voor meer informatie over Graded Activity kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van het Ontwikkelcentrum Pijnrevalidatie van Hoensbroeck Revalidatiecentrum.

Zie ook:

Link

Fysieke klachten?

Fysiothrapeut.JPG Raadpleeg uw fysiotherapeut, specialist in beweging [2]

Kine.be.JPG Voor België [3]