Graded exposure

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Graded exposure is een cognitieve behandelstrategie bij klachten aan het bewegingsapparaat. Deze is gericht op de verandering van attributie en eigen verwachtingen ten aanzien van de eigen controle over de pijn. Er bestaat een verschil tussen de medische bevindingen en pijnklachten, met name langdurige pijnklachten. De angst om te bewegen is dan vaak ook sterk verhoogd. Deze aan pijn gerelateerde vrees betekent, naast verhoogde psychofysiologische reactiviteit en alertheid voor signalen van bedreiging, ook vermijding van potentieel bedreigende situaties zoals fysieke activiteiten. Vermijding leidt tot het handhaven of verergeren van de angst voor de pijn, waarbij de vergelijking met een fobie niet misstaat. Deze behandeling wordt meestal aangeboden als onderdeel van een meer omvattend behandelplan, naast bijvoorbeeld operante technieken en relaxatie.

Doelstelling:

Graded exposure is ontworpen om de cognities (betekenis van pijn, verwachtingen over de controle van de pijn) van patiënten ten aanzien van hun pijn en onvermogen te identificeren en modificeren Cognities kunnen direct worden gemodificeerd door cognitieve herstructurerende technieken (zoals imaginatie en aandachtsverandering) of indirect door de modificatie van irrationele gedachten, gevoelens en veronderstellingen Confrontatie met de dagelijkse activiteiten, ondanks de pijn, wordt gezien als een adaptief proces dat tot angstreductie en een bevordering van herstel kan leiden

Reductie van catastroferen en van angst

Testfase

Inschatting van de mate van bewegingsangst Aan de hand van een aantal valide en betrouwbare vragenlijsten wordt de mate van "aan pijn gerelateerde vrees gemeten. De gedragsanalyse kan worden uitgebreid met een meting van de angsthiërarchie.

Behandelfase

Systematische blootstelling ( is graded exposure)

Deze fase begint met educatie van de patiënt dat de pijn als normale situatie zelf kan worden gemanaged, in plaats van dat er sprake is van een serieuze ziekte of situatie die bescherming nodig heeft. Deze uitleg van het angst-vermijdings model heeft als schema: Pijn --> catastroferende gedachte --> angst --> vermijding --> onvermogen --> pijn De op maat gemaakte lijst van praktische handelingen, met toenemende mate van angst-opwekkende handelingen, wordt gebruikt voor de opbouw. (PHODA) De systematische blootstelling aan graded exposure biedt de gelegenheid een tegenstelling te bewerkstelligen tussen de verwachtingen van pijn en beschadiging en de actuele pijn en andere consequenties van de activiteiten Therapeut geeft voorbeelden van ergonomische instructie van handelingen, om de cliënt te leren creatief om te gaan met de situatie

Zie ook