Herstel en balans

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Het programma Herstel & Balans

Historie

In 1996 heeft het IKL initiatief genomen om het revalidatieprogramma Herstel & Balans voor kankerpatiënten te ontwikkelen. Het programma is bedoeld voor mensen die na afronding van de medische behandeling klachten overhouden die hen belemmeren tijdens het dagelijks functioneren. Te denken valt bijvoorbeeld aan klachten zoals: vermoeidheid, lymfeoedeem, angst, depressie, slaap- en concentratiestoornissen en minder evenwichtig functioneren. In november 1996 is er een “pilot-studie” uitgevoerd van het programma in het Sport GezondheidsCentrum van de Stichting Revalidatie Limburg in Hoensbroek. Naar aanleiding van de bevindingen is het programma aangepast. In februari 1997 is het programma in Hoensbroek definitief van start gegaan. Astmacentrum Hornerheide te Horn is in april 1998 begonnen met het programma Herstel & Balans.

Uitgangspunten

Het programma Herstel & Balans is ontwikkeld op basis van de volgende vier uitgangspunten:

  • 1. De mens wordt gezien vanuit een biopsychosociaal model, waarin cognitieve, emotionele en

omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij het welbevinden en het ontstaan en aanhouden van klachten (Engel, 1997).

  • 2. De kwaliteit van leven is te verbeteren door gezondheidsbevordering (health promotion) en

revalidatie (rehabilitation) (Renwick, Brown, & Nagler, 1996).

  • 3. Lotgenotencontact, gespreksgroepen en informatie ondersteunen kankerpatiënten bij de

verwerking van hun ziekte (van den Borne & Pruyn, 1985).

  • 4. Vermoeidheidsklachten kunnen, net als chronische pijnklachten, met een

gedragsgeoriënteerde benadering worden beïnvloed (Vlayen, Smeets, Mulder, Pelt, & Bakker- Boerrigter, 1993; Smets, Garssen, Schuster-Uitterhoeve, & de Haes, 1993).

Opzet

Het programma Herstel & Balans is een groepsprogramma waarbij individuele beperkingen en mogelijkheden de basis vormen. Het programma duurt drie maanden en bestaat uit twee onderdelen: een fysieke training en voorlichting/psycho-educatie. De fysieke training bestaat uit een individuele training die gebaseerd is op de graded activity theory (Vlayen et al., 1993), hetgeen betekent dat voor de deelnemers een persoonlijk trainingsplan wordt opgesteld met een stapsgewijze opbouw vanuit een laag beginniveau. Spierkrachttesten en uithoudingsvermogen testen vormen de basis voor de stapsgewijze opbouw van de individuele training. De fysieke training vindt tweemaal per week gedurende twee uur plaats. Onder deskundige begeleiding van een bewegingsagoog of een fysiotherapeut trainen de deelnemers hun conditie met behulp van fietsergometers en fitness apparatuur. Door de begeleide training leren de deelnemers hun eigen mogelijkheden en grenzen kennen. Het fysieke programma bestaat tevens uit ontspanningsoefeningen en bewegingstherapieën in het water. Het psycho-educatieve programma bestaat uit maximaal tien bijeenkomsten gedurende de revalidatieperiode van drie maanden. Dit onderdeel van het programma wordt begeleid door verschillende deskundigen op het gebied van oncologie, zoals een oncologieverpleegkundige, een psycholoog, een maatschappelijk werker of een diëtiste. Onderwerpen waarover onder andere voorlichting wordt gegeven zijn: veranderingen en kanker, praten over kanker, voeding en kanker, lymfeoedeem/ huidverzorging, omgaan met spanning, creatief vormgeven van emoties en arbeidsongeschiktheid/werkhervatting. Deze voorlichtingsbijeenkomsten vinden deels in de avonduren plaats zodat partners en naaste familie bij de bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn. Inmiddels is men op 24 verschillende plaatsen in Nederland en op één plaats in België gestart met het programma Herstel & Balans.

Kwaliteitscriteria

In 2003 heeft de Stichting Herstel & Balans kwaliteitscriteria voor de revalidatieprogramma’s opgesteld. Wanneer een revalidatiecentrum voldoet aan deze criteria, wordt een licentie door de Stichting Herstel & Balans toegekend. Deze criteria verschaffen patiënten en zorgverzekeraars inzicht in de kwaliteit van de programma’s. De revalidatiecentra Hoensbroek en Hornerheide hebben deze licentie. Het programma Herstel en Balans heeft als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren en kinesiofobie en vermoeidheidsklachten te verminderen.

Zie ook

Link

  • Effectiviteitsevaluatie[1]
  • Vergelijking OncoRev met Herstel en balans [2]
  • Kanker een crisis in jouw bestaan [3]
  • Kanker wat moet je er van weten [4]
  • Rode vlaggen voor kanker[5]
  • Pluis, niet pluis bij oncologische fysiotherapie[6]