Het effect van looptraining bij patiënten met claudicatio intermittens