McKenzie therapie als vervanging voor oefentherapie, scriptie

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Samenvatting:

Auteur

Eindexamenopdracht afdeling Fysiotherapie Hogeschool Utrecht Renske van Maris 12 mei 2007

Doel:

Het doel van dit literatuur onderzoek is om de effectiviteit van McKenzie therapie te vergelijken met de effectiviteit van oefentherapie bij de behandeling van patiënten met a-specifieke lage rugklachten.

Methode:

De databanken PEDro, Pubmed en MEDline zijn doorzocht met de termen: McKenzie therapy, McKenzie treatment, aspecefic low back pain, centralization phenomenon AND McKenzie, low back pain excersise AND McKenzie en strengthening training AND McKenzie.

Resultaten:

In de onderzoeken is McKenzie therapie vergeleken met oefentherapie. Dit hield in; krachttraining en oefeningen in verschillende richtingen. Resultaten uit onderzoeken laten zien dat McKenzie therapie goede resultaten geeft op de korte termijn, maar niet significant beter is dan oefentherapie. Twee artikelen geven aan meer resultaat te zien bij McKenzie therapie.

Conclusie:

De conclusie van dit onderzoek is dat McKenzie therapie een goed resultaat laat zien op de korte termijn. Oefentherapie valt wel moeilijk te vergelijken met McKenzie therapie omdat oefentherapie niet uit gestandaardiseerde oefeningen bestaat en hierin dus veel variatie mogelijk is.. Er is nog weinig bekend over het langer termijneffect van de McKenzie therapie, hier moet in de toekomst dan ook verder onderzoek naar worden gedaan.

Bron:

  • HBO-Kennisbank

Zie ook: