Meer Dimensioneel Belasting- Belastbaarheidsmodel

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Meerdimensionaal belasting-belastbaarheidsmodel, MDBB-model

Inleiding

In de fysiotherapie wordt gebruik gemaakt van modellen om de complexe werkelijkheid te vereenvoudigen en hierdoor een duidelijker beeld van de klacht van de patiënt te verkrijgen. Jarenlange samenwerking van fysiotherapeuten heeft geleid tot het Meerdimensionaal Belasting- Belastbaarheidsmodel.

Ontwikkeling

Het MDBB-model is ontstaan uit het biomedische model en het psychosociale model, aangezien beide modellen ontoereikend zijn voor de fysiotherapie. De visie op ziekte en gezondheid waarop het biomedische model is gebaseerd, laat zich als volgt omschrijven: gezondheid is een toestand die zich kenmerkt door de afwezigheid van ziekten of aandoeningen. Het biomedische model stelt de aandoening centraal. De visie op ziekte en gezondheid die aan het psychosociale model ten grondslag ligt, is als volgt te typeren. Een gezondheidsprobleem is een verstoord dynamisch evenwicht in de psychosociale interactie dat ten koste gaat van het gevoel van welbevinden en dat door de betrokkene niet zelfstandig kan worden hersteld. Het psychosociale model zet de persoon en zijn psychosociale interactie centraal. In het biomedische model is geen plaats voor a-specifieke klachten en in het psychosociale model is weinig plaats voor medisch geklasseerde aandoeningen. Een combinatie van deze modellen was dus noodzakelijk, toen de visie op gezondheid en ziekte veranderde. [5] Eind jaren tachtig spreken zij voor het eerst over een meerdimensionaal belastingbelastbaarheidsmodel (MDBB-model) waarbij zij met de term meerdimensionaal aangeven belasting en belastbaarheid te willen beschouwen vanuit een biologisch-psychosociaal perspectief. Belasting en belastbaarheid worden niet alleen op het niveau van weefsels, organen en orgaanstelsels in hun onderliggende relatie beschouwd, maar ook op het niveau van de persoon in relatie tot zijn omgeving. Het is een biopsychosociaal model.

Zie ook: