PNF, de historie, scriptie

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

De opdracht naar aanleiding van de vraag van de “Stichting Geschiedenis Fysiotherapie”houdt het volgende in: Beschrijf een zo gedetailleerd mogelijk document waar het ontstaan en de ontwikkeling van het PNF-concept, als behandelwijze in de fysiotherapie, wordt verhelderd. Daarnaast wordt een artikel van ons verwacht dat gepubliceerd wordt in het vakblad “Fysiopraxis”. Dit artikel zal los staan van het document waarin de opdracht wordt verwerkt. Met de beschrijving van de opdracht hebben wij de volgende hoofdvraag opgesteld: “Op welke wijze is het PNF-concept ontstaan, hoe heeft het zich ontwikkeld, welke plek heeft het nu binnen de fysiotherapie?” Door middel van het beantwoorden van een zestal deelvragen hebben wij een uitgebreid en duidelijk antwoord kunnen geven op de gestelde hoofdvraag.

Opdracht

De volgende deelvragen zijn geformuleerd:

  • Wat houdt het PNF-concept in?
  • Wat is de verklaringswijze van het PNF-concept?
  • Wie heeft er bijgedragen aan de ontwikkeling van PNF en op welke wijze is dat gebeurd?
  • Wanneer heeft het PNF-concept zijn intrede gedaan in Nederland?
  • Wanneer is het PNF-concept een onderdeel geworden van de inhoud van een opleiding fysiotherapie?
  • Welke externe experts zijn betrokken en/of werkzaam met het PNF-concept en kunnen een bijdrage leveren met informatie en eventuele bronnen?

Werkwijze

Omtrent deze opdracht werd een adequate werkwijze verwacht om de geschikte literatuur uit het verleden en heden over PNF te vinden. Voor de nodige historische literatuur hebben wij de Historische Bibliotheek van de SGF te Amsterdam mogen gebruiken. In deze bibliotheek hebben wij veel informatie kunnen vinden over voornamelijk de geschiedenis van het PNF-concept. Daarnaast hebben we voor de informatie uit het verleden en het heden gebruik gemaakt van literatuur, artikelen in de mediatheek van de HvA en zoekmachines op internet als Pubmed, Google, GoogleScholar, ScienceDirect en Cochrane. De geschreven informatie op internet en in de boeken over het PNF-concept heeft een grote bijdrage geleverd aan het document. Toch hebben wij contact gezocht met deskundigen op het gebied van PNF. Wij zijn in aanraking gekomen met Math Buck, Dominiek Beckers, Susan Adler, Fred Smedes en Esther de Ru. Allen hebben ons informatie toegestuurd als wetenschappelijke artikelen, bronnen en eigen ervaring betreft dit concept. Daarnaast hebben zij specifieke vragen beantwoord om de inhoud van het document te completeren. Andere PNF-instructeurs wereldwijd hebben ons alleen een algemeen beeld over het PNF-concept kunnen geven waarbij het contact minder intensief was dan met bovengenoemde personen. Met deze grote verscheidenheid aan informatie hebben wij een document ontwikkeld over het ontstaan en verloop van het PNF-concept tot aan het heden. Deze op chronologische volgorde gepresenteerde informatie heeft tot een zo compleet mogelijke weergave van het onderwerp geleid.

Hoofdstuk 1

In het eerste hoofdstuk wordt de totstandkoming van het PNF-concept beschreven. Dit hoofdstuk wordt vormgegeven door de ideeën van Kabat, de invloeden van wetenschappelijke ontdekkingen en de oprichting van het instituut. Het geeft een weergave van de componenten die noodzakelijk waren voor het ontstaan van het PNF-concept.

Hoofdstuk 2

In het tweede hoofdstuk wordt de invloed van de fysiotherapie beschreven. Er worden antwoorden gegeven op vragen als welke fysiotherapeuten raakten betrokken bij PNF, wat waren de werkzaamheden van de fysiotherapeuten en hoe hebben de specialisten in het vak fysiotherapie bijgedragen aan het concept.

Hoofdstuk 3

In hoofdstuk drie wordt het PNF-concept toegelicht op basis van de publicatie van het boek “Proprioceptive Neuromuscular Facilitation: Patterns and Techniques”11 door Maggie Knott en Dorothy Voss. De basisprincipes en technieken worden hierin beschreven.

Hoofdstukken 4,5,6

In de hoofdstukken vier, vijf en zes worden respectievelijk onderwerpen besproken als de ontwikkeling van Californië naar Europa, de ontwikkeling van de neurofysiologie en de ontwikkeling van het concept in Nederland.

Hoofdstuk 7

Daarnaast wordt in hoofdstuk zeven een korte uitstap gemaakt naar het oefenen in water met betrekking tot de methode PNF. De ontstaanswijze en ontwikkeling van deze aftakking wordt in kaart gebracht aan de hand van informatie uit het boek “Aquatic PNF”9 door Lynette Jamison en David Ogden.

Hoofdstuk 8

Tot slot wordt in het achtste en laatste hoofdstuk de recente ontwikkelingen beschreven aan de hand van de artikelen van Fred Smedes en anderen op het gebied van PNF. In dit document worden aan de hand van acht hoofdstukken en bijlagen onderwerpen als de ontstaanswijze, de gedachten achter het PNF-concept, het verloop tot aan het heden en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van PNF besproken. Kortom, een nuttige blik in het verleden voor het begrijpen van het heden.

Zie ook:

Link

Voor de volledige scriptie zie: [1]

PNF, actualiteitsonderzoek, scriptie

PNF boeken Beckers en Buck

  • Born to move[3]

Youtube

  • PNF technieken[4]