Psychosomatische fysiotherapie

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Psychosomatische fysiotherapie

Inleiding

Psychosomatische fysiotherapie is een meer mensgerichte en minder een klachtgerichte benaderingswijze. De doelstelling van de psychosomatisch werkende behandelaar is derhalve meerledig. In eerste aanleg richt de behandeling zich op het verbeteren c.q. opheffen van de lichamelijke klachten, ziekte of handicaps van de patiënt. Daarnaast richt de behandeling zich ook op het emotioneel cognitief functioneren en de psychosociale situatie van de patiënt.

Wat is Psychosomatische Fysiotherapie?

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- of stressklachten. Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting (stress). Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut zal u kunnen begeleiden en zijn/haar handelen richten op het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Daar er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden, worden uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken. De therapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam.

Voor welke klachten?

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. Uw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Veelal ervaart u zelf prikkelbaarheid, vermoeidheid en gevoelens van gespannenheid, die verband kunnen houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • grote werkdruk
 • conflicten
 • emotionele gebeurtenissen
 • relationele problemen
 • verlies van dierbaren
 • ernstige ziekteprocessen

Deze gebeurtenissen, zeker als deze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit evenwicht brengen dat er spanningsklachten ontstaan. Spanningsklachten kunnen zich op een lichamelijk en psychisch niveau uiten. De meest voorkomende hiervan zijn: lichamelijke klachten:

 • algemene vermoeidheid
 • spier- en gewrichtsklachten
 • nek- en rugklachten
 • hoofdpijn
 • maag- en buikklachten
 • benauwdheid, druk op de borst
 • duizeligheid en tintelingen in de armen en benen
 • overmatig transpireren
 • beverige of trillende handen
 • hartkloppingen
 • vaak verkouden en/of griep

psychische klachten:

 • lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid
 • prikkelbaarheid, onrust en gejaagdheid
 • overactief zijn, niet stil kunnen zitten of staan
 • onvoldoende greep op uw leven hebben
 • het gevoel hebben uit balans te zijn
 • neerslachtigheid, somberheid
 • angstgevoelens en onzekerheid
 • piekeren, concentratiestoornissen
 • geheugenverlies
 • slaapstoornissen
 • neiging om moeilijke situaties te vermijden
 • niet meer kunnen genieten en kunnen ontspannen
 • overmatig eten, roken, alcohol- en koffiegebruik
 • OLK, onverklaarde lichamelijke klachten


Hoe ziet de behandeling eruit?

Allereerst zal er een gesprek en onderzoek zijn om uw klachten te begrijpen en waar nodig te verduidelijken en toe te lichten. Dit aanvangsgesprek is dan ook zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten gericht. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een klachtenlijst die dient om uw ziektegeschiedenis vast te leggen. Hierna wordt samen met u een therapieplan opgemaakt, het doel van de therapie besproken en uw eigen inbreng in het herstelproces gevraagd. Er wordt van u een actieve inzet verwacht bij het aanleren van onderstaande oefeningen:

 • het inzicht krijgen in oorzaak en gevolg
 • het aanleren van ontspanningoefeningen
 • het ervaren van ademtherapeutische oefeningen
 • houdings- en bewegingsadviezen/oefeningen
 • massage/warmtetherapie
 • begeleidende gesprekken ter ondersteuning

U leert invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u na de therapie beter in staat zult zijn om uw klachten aan te pakken.

Zie ook

Fysieke klachten?

Fysiothrapeut.JPG Raadpleeg uw fysiotherapeut, specialist in beweging [1]

Kine.be.JPG Voor België [2]