Reflexzonetherapie

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Reflexzonetherapie. Zowel organen als spiergroepen en zenuwbanen worden weerspiegeld in handen en voeten.Bij reflexzonetherapie wordt onder meer via de voet het probleem elders in het lichaam behandeld. Voor mensen met fibromyalgie kan reflexzonetherapie met name interessant zijn voor pijnbestrijding en ontspanning.

Geschiedenis

Wie denkt dat reflexzonetherapie een moderne therapie is, vergist zich. Voor zover bekend werd zij eeuwen geleden al beoefend door Egyptenaren, de Chinese volkeren en de Indianen. In de eerste decennia van deze eeuw werd de therapie opnieuw ontdekt, maar het duurde daarna nog geruime tijd voor dat de Amerikaanse fysiotherapeute Eunice D. Ingharn voor een echte doorbraak zorgde. Europa volgde weer wat later in 1958 werd reflexzone therapie hier geïntroduceerd door de Duitse fysiotherapeute Hanne Marquardt. In Nederland verenigden in 1983 een groot aantal reflexzone therapeuten zich in de VNRT. de grootste beroepsvereniging op dit gebied. Een van de pioniers voor de voetzoolreflexozologie was de Amerikaan dr. William Fitzgerald. Rond 1900 hield hij zich als eerste bezig met orgaanbehandeling op afstand door middel van drukpunten in de voet. Om het verdere verhaal niet onnodig ingewikkeld te maken, beperken we ons tot de voetreflexzonetherapie. Wat voor de voeten geldt, geldt in grote lijnen ook voor oren en handen. Alles van je lichaam is aan je voeten terug te vinden.

Reflexzones.jpg Reflexzones in de voeten

Zowel organen als spiergroepen en zenuwbanen vind je aan de voetzolen en op de rug van de voet terug. Zenuwbanen zijn vooral op de rug van de voet te vinden. spiergroepen en organen op de voetzool. Daar zijn verschillende kaarten voor in omloop. Maar die kunnen nooit de precieze plek aangeven die moet je als het ware door onderzoek vinden. Een goede reflexzonetherapeut werkt niet met kaarten, maar zoekt zelf de reflexzones op.

Verklaringsmodel

Reflexologie gaat ervan uit dat alle lichaamsdelen verbonden zijn door energiebanen die eindigen in de voeten, de handen en de oren. Reflex slaat op reflexie - weerspiegeling van alle organen, klieren en lichaamsfuncties in voeten en handen en oren. Door met een bepaalde techniek de reflexzones te masseren wordt het zelfhelende vermogen van het lichaam geactiveerd, en het natuurlijke evenwicht hersteld, zowel lichamelijk als psychisch. Blokkades en verstoringen in het lichaam worden opgespoord en via reflexzones behandeld. Dit geeft een ontspannend, helend, verzachtend of stimulerend effect, afhankelijk van de soort behandeling. Een reflexzonetherapeut maakt meestal gebruik van de reflexzones in de voeten, maar behandeling is ook mogelijk via reflexzones in handen en oren. Een behandeling duurt ongeveer een uur. Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de aard van de klachten.

Zones

Het lichaam is voor voetzoolreflexologie verdeeld in tien verticale zones Deze zones, vijf in iedere lichaamshelft, zijn gelijkmatig gerangschikt en lopen van het hoofd tot aan de handen, en door de romp tot aan de voeten. Daarnaast zijn er drie horizontale zones waarbinnen alle organen en spieren in het lichaam vallen. Zone één zijn het hoofd en de hals, zone twee de borstkas en de bovenbuik, en zone drie de buik en het bekken. De voetzolen zijn eveneens onderverdeeld in tien verticale en drie horizontale zones, zodat het gemakkelijker is om de reflexzones te vinden. Door de bouw van de handen kunnen zij alleen de tweede zone weerspiegelen. Handreflexologie wordt vooral gebruikt voor zelfbehandeling. Het doel van reflex zonetherapie is het bereiken van een natuurlijk evenwicht in het gehele organisme. De therapeut geneest niet. maar ondersteunt de natuurlijke processen. Hij doet dit door druk uit te oefenen op de reflexzones en punten, waarmee een reactie wordt bewerkstelligd in dat deel van het lichaam dat overeenkomt met de bewerkte reflexzone. Er zijn reflexzone voor:

 • de Spijsvertering
 • de Ademhaling
 • de Uitscheidingsorganen
 • het Hart en de bloedvaten
 • de Lymfevaten
 • het Zenuwstelsel
 • het Hormonale systeem
 • het Bewegingsapparaat

Voetonderzoek

Het voetonderzoek vindt plaats aan beide voeten. Bij het onderzoek oefent de therapeut druk uit op reflexzones en -punten. Deze techniek heet palperen en geeft inzicht in mogelijke probleemgebieden. Wanneer een palpatie pijnlijk is, wijst dat op pijn of een ander probleem in dat deel van het lichaam dat met de pijnlijke plek correspondeert. Door systematisch de hele voet te onderzoeken, ontdekt de therapeut welke problemen er elders in het lichaam spelen. De therapeut kan heel veel zien en voelen aan de voet. Daarnaast beschrijft de patiënt wat hij voelt, waar palpatie het meest pijnlijk is, welke aanrakingen hij als plezierig ervaart en andere ervaringen. Dat is voor de therapeut belangrijke informatie. Er zijn grote verschillen tussen patiënten. Sommige mensen kun je als therapeut nauwelijks aanraken omdat dat te pijnlijk is, anderen voelen pas bij een vijfde sessie stevig palperen iets. In de kern gaat het bij reflexzonetherapie om voelen en laten voelen. Mensen met fibromyalgie zijn vaak niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch uit balans. Tijdens de behandelingen speelt de psychische kant ook een rol, je zou kunnen zeggen dat de behandeling zich richt op een verbetering van het algehele gevoel van welbevinden. Belangrijk daarbij is ook tijdens de behandeling een afwisseling van inspanning en ontspanning. Een pijnlijk moment tijdens de behandeling wordt altijd gevolgd door ontspannende grepen of massage. De patiënt mag nooit met een pijnlijk gevoel weggaan, de veroorzaakte pijn dient te worden weggenomen alvorens een sessie kan worden beëindigd.

Eerste ontmoeting

De reflextherapeut trekt anderhalf uur uit voor de eerste ontmoeting met een patiënt. De therapeut doet dit enerzijds om ruim de tijd te hebben voor een gesprek en anderzijds om uitgebreid onderzoek te verrichten. De eerste vraag is altijd hoe iemand zich voelt. Mensen komen omdat ze een probleem hebben en het is belangrijk dat ze daarover kunnen praten. Een ander onderwerp van gesprek is wat iemand verwacht van de therapie. Daar kan wat dieper op worden ingegaan. Dan neemt de therapeut samen met de patiënt de ziektegeschiedenis door en wat er tot nu gedaan is aan de problemen. De reflextherapeut geeft er zelf de voorkeur aan dat de huisarts op de hoogte moet zijn van datgene waarmee zijn patiënt bezig is. Dat is wel eens een moeilijk punt, want huisartsen reageren niet altijd positief op niet-reguliere behandelingen. Er zijn dan ook patiënten die niet willen dat hun huisarts hiervan op de hoogte wordt gesteld. Dat wordt uiteraard gerespecteerd. Na het gesprek volgt een onderzoek van de voeten, waarbij de reflextherapeut zoekt naar probleemgebieden. Niet alleen naar aanleiding van wat de patiënt als probleem naar voren brengt, maar ook een algemeen onderzoek, waarbij via de voet het hele lichaam wordt onderzocht. Er kunnen ook andere problemen zijn, waarvan de patiënt zich niet bewust is. Maar vaak worden deze wel herkend wanneer ze worden benoemd. Wat betreft het vervolg van de therapie vind ik het belangrijk dat het klikt tussen patiënt en therapeut, er moet een vertrouwensbasis zijn voor de behandeling. Ik raad mensen aan vier of vijf sessies te volgen om te zien of de behandeling effect heeft. Reflexzonetherapie is geen wondermiddel dat bij iedereen helpt. Heeft de therapie na de eerste serie sessies geen effect, dan raad de reflextherapeut mensen niet aan ermee door te gaan. Ze kunnen dan beter op zoek gaan naar iets dat wel effect heeft. Slaat de behandeling wel aan, dan bespreken we samen hoe we verder gaan. Een behandeling duurt gemiddeld 45 minuten. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard van de klacht en ligt gemiddeld tussen 10 en 15. Fibromyalgie en de behandeling van pijn. Aangezien voor mensen met fibromyalgie pijn in het algemeen een belangrijke klacht is, gaat de reflextherapeut wat dieper in op de behandeling van pijn. De behandeling is erop gericht de pijn te verminderen. Eerst wordt op de voet gezocht naar de plaats die correspondeert met de plaats elders in het lichaam waar de pijn zit. Bij fibromyalgie is dat vaak niet een vaste plaats maar zijn het meerdere plaatsen, die bovendien in de tijd kunnen wisselen. Palpatie van die plek aan de voet is pijnlijk maar die pijn neemt af. Sommige zones kunnen zo gevoelig zijn dat men daar voorzichtig mee moet omgaan. Wanneer een zone blokkeert door teveel pijn, wordt geen resultaat bereikt. Het moment dat de pijn aan de voet vermindert, vermindert deze vaak ook op de pijnlijke lichaamsplek. Op die manier kunnen meerdere plekken worden behandeld en kunnen mensen met fibromyalgie een vermindering van pijn ervaren. Vermindering van pijn heeft effect op het psychisch welbevinden. Datzelfde geldt voor de ontspanningsgrepen die deel uitmaken van de behandeling. Het is belangrijk dat de patiënt zich kan ontspannen, zeker na een pijnlijke palpatie. Die ontspanning kan de therapeut bevorderen door bepaalde grepen en handelingen, maar ook door met de patiënt in gesprek te blijven over wat deze ervaart. Wanneer de patiënt na een aantal sessies de indruk heeft dat het goed gaat, dat de therapie aan de verwachtingen heeft voldaan, stopt de therapie niet onmiddellijk. De reflextherapeut raadt de mensen dan aan om nog een paar keer te komen om het effect te consolideren. Daarna wordt meestal een soort onderhoudsbeurt voorgesteld, die eens per vier of zes weken plaatsvindt. Uiteindelijk bepalen de mensen zelf wanneer ze willen stoppen. Komen de problemen na verloop van tijd weer terug, dan kunnen ze natuurlijk weer bij de reflextherapeut terecht. Voetzoolreflexologie is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen.

Reflexologie kan onder anderen helpen bij

 • stress
 • migraine
 • spier en skeletproblemen
 • menstruatieklachten
 • darmproblemen.

Maar ook bij

 • bijvoorbeeld de behandeling van depressiviteit en astma.

Tips

Stel altijd uw reguliere arts of behandelaar er van op de hoogte dat u onder behandeling bent van een voetzoolreflexoloog, ook al staat uw reguliere behandelaar er misschien afwijzend tegenover. Voetzoolreflexologie gaat goed samen met andere (reguliere)behandelingen en medicatie. Tijdens zwangerschap mogen bepaalde reflexzones niet worden gestimuleerd. Kies daarom voor een therapeut die bij een beroepsvereniging is aangesloten. Kinderen reageren vaak sterk op reflexologie en kunnen daarom beter alleen korte en lichte behandelingen ondergaan. Mensen die hormonen gebruiken, zoals steroïden, of voor vruchtbaarheidsbehandeling, moeten voorzichtig zijn met reflexologie. Dit geldt ook voor mensen met een pacemaker, of die pas een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Headzones.jpg Head zones voor Bindweefselmassage

Zie ook: