Spierkrachttraining van de rotator cuff, scriptie

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Spierkrachttraining van de Rotator Cuff

Doel

In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar de bekendheid van effecten van spierkrachttraining op de RC, waarbij wordt gekeken naar verschillende trainingsvormen waaronder exorotatie, endorotatie, concentrisch, excentrisch, isokinetisch, isometrisch en plyometrische training. Ook wordt er ingegaan op trainingsfrequentie , supraspinatus training en de fysiotherepeutische interventie

Methode

Via internet is gezocht naar verscheidene online databanken zoals; pubmed, Npi (DocOnline), en Pedro. In deze databanken is gezocht met de volgende termen; rotator cuff, strength, training, exercise, therapy, effect, shoulder, isokinetic, isometric, concentric, eccentric, EMG. Daarnaast is er gebruik gemaakt van limits om op kwaliteit en datum van publicatie te kunnen selecteren.

Resultaten

Er zijn in totaal veertien bruikbare artikelen gevonden. Waarvan de tien belangrijkste bestonden uit vier RCT’s, drie Clinical Trials, twee reviews, één practical management en één controlled laboratory study

Conclusie

Op basis van de gevonden literatuur mag geconcludeerd worden dat Isokinetische training de meest effectieve methode voor krachtsverbetering lijkt ze zijn. Exorotatie een belangrijk aspect is van het trainingsprogramma en zowel concentrische als excentrische training een duidelijke krachtsverbetering geeft. Daarnaast zijn plyometrische oefeningen belangrijk voor revalidatie van het schoudergewricht, maar moeten ze niet worden opgenomen voor pure krachtsverbetering. Trainingsfrequentie van 1 maal per week lijkt effectief voor het behouden en 2 maal per week voor het verbeteren van RC spierkracht. Als laatste is de “empty can” de meest geïsoleerde supraspinatus oefening. Maar vanuit biomechanisch oogpunt is de “full can” een goed alternatief voor spierversterking bij subacromiale impingement.

Aanbevelingen

Verder onderzoek naar spierkrachttraining bij verschillende RC pathologie .

Auteur

Saskia Stroomberg, Afstudeeropdracht studierichting Fysiotherapie, Hogeschool van Utrecht Juni 2005

Bron

Zie ook


Youtube

  • Schouderanatomie[2]
  • Schouderoefeningen [3]
  • Schouderonderzoek [4]

Fysieke klachten?

Fysiothrapeut.JPG Raadpleeg uw fysiotherapeut, specialist in beweging [5]

Kine.be.JPG Voor België [6]