Wat is het effect van fysiotherapie op de Cobb hoek bij adolscenten met een idiopatische scoliose, scriptie

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Wat is het effect van fysiotherapie op de Cobb-hoek bij Adolescente Idiopathische Scoliose? Eindexamenopdracht afdeling Fysiotherapie Hogeschool Utrecht Eline Jansen, december 2007

Samenvatting

Inleiding

Er is nog veel discussie over het effect van fysiotherapie bij Adolescente Idiopathische Scoliose

Doel

van dit artikel is om, op basis van literatuuronderzoek, te kijken wat er bekend is over dit onderwerp en wordt de volgende vraagstelling beantwoord: Wat is het effect van fysiotherapie op de Cobb-hoek bij Adolescente Idiopathische Scoliose?

Cobb hoek.JPG Hoek van Cobb

Methode

De artikelen zijn gevonden op Pubmed, geselecteerd op de titels en inhoud van de samenvattingen en niet ouder dan 5 jaar.

Discussie

Meer onderzoek is nodig om een wetenschappelijk onderbouwde conclusie te geven op de vraagstelling. Er moet zoveel mogelijk geprobeerd worden controlegroepen in te brengen met gelijke groepen en follow-up periode. Daarnaast moet er gelet worden op de veranderingen in de Cobb-hoek en wat dit eigenlijk zegt, gelet op het natuurlijke verloop van de scoliose.

Conclusie

Uit deze literatuur blijkt dat fysiotherapie een positieve invloed heeft op de Cobb-hoek bij Adolescente Idiopathische Scoliose

Zie ook:

<google uid="C02" position="none"></google