Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel

Uit Wikifysio
Versie door Wsillen (Overleg | bijdragen) op 14 feb 2009 om 18:47 (Nieuwe pagina: Op deze pagina geven ervaren Wikifysionen een aantal tips voor het schrijven van een goed artikel. Wees niet bang om te schrijven. De belangrijkste regel is dus om eerst te schrijve...)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina geven ervaren Wikifysionen een aantal tips voor het schrijven van een goed artikel.

Wees niet bang om te schrijven. De belangrijkste regel is dus om eerst te schrijven en dan pas je om de regels te bekommeren. Als je onverhoopt een fout maakt, zijn er altijd anderen om die te corrigeren.

Samenvatting

Schrijven voor het internet brengt een aantal extra eisen met zich mee. Websurfers zijn veeleisender dan andere lezers, onder andere omdat het lezen van een scherm moeilijker is dan van papier.

Structuur is belangrijk op een webpagina. De gebruiker kan een goed gestructureerde pagina veel sneller 'scannen' (snel doorlezen) op zoek naar nuttige informatie.

 • Zorg dat een artikel begint met een korte introductie in het onderwerp, een soort beknopte samenvatting van wat volgt, of een definitie, in de allereerste alinea. Hierbij komt ook informatie als de naam van een stad in de locale taal of de geboorte- en sterfdatum van een persoon. Men kan hierbij lettertypes voor andere talen zoals het Chinees gebruiken.
 • Gebruik kopjes, afbeeldingen, tabellen en lijsten waar dat ook nodig kan zijn.
 • Denk na over het gebruik van links naar andere artikelen; wees niet zuinig met links, maar link niet elk woord dat een beetje moeilijk klinkt.
 • Maak alinea's niet te lang; lange alinea's zien er nodeloos moeilijk uit. Kortere alinea's geven meer structuur.
 • Maak alinea's niet te kort. Alinea's van 1 (scherm)regel suggereren losse feitjes in plaats van een samenhangend geheel.
 • Herhaal het patroon van soortgelijke artikelen. Bij het beschrijven van bijvoorbeeld personen, landen of scheikundige elementen is het voor de hand liggend om steeds eenzelfde opzet en opmaak te gebruiken.
 • Probeer al te populaire taal te vermijden. Probeer de lezer niet aan te spreken als dat niet noodzakelijk is. Deze ziekte loop je op wanneer je in contact komt met schadelijke stoffen kan je ook onpersoonlijk formuleren, zoals Deze ziekte kan worden opgelopen bij contact met schadelijke stoffen. Blijf zakelijk, laat de feiten voor zichzelf spreken. Te droog is natuurlijk ook niet goed.

Voor je begint te schrijven

Wat hebben we al?

Hoeveel je ook van een onderwerp weet, zoek in Wikifysio wat er al over het onderwerp geschreven is. Door eerst te kijken of er al iets over het onderwerp beschikbaar is, vermijden we dat je een artikel over bijvoorbeeld 'wielen' schrijft, terwijl het onder 'wiel' al uitgevonden is. Vaak vind je uitgebreide en betrouwbare informatie in de Engelse en Duitse Wikifysio's. Vergeet echter niet dat ook deze artikelen geschreven zijn door vrijwilligers en dus fouten kunnen bevatten, gebruik dus ook andere bronnen buiten Wikifysio!

Verzamel meer informatie

Door nu een aantal artikelen over het onderwerp bijeen te zoeken, kom je mogelijk een aantal aspecten tegen waar je in eerste instantie niet aan gedacht hebt. Kijk nu nog eens goed naar de opzet van je artikel: waar is de meest logische plek om ze in te voegen? Of is het beter je verhaal opnieuw te structureren?

In het menulijstje 'hulpmiddelen' zie je 'Links naar deze pagina' staan. Als je een nieuw artikel bent begonnen, kun je meteen zien vanaf welke pagina gelinkt wordt. Het kan je helpen meer informatie te verzamelen en de Wikifysio-puzzelstukjes in elkaar te passen.

Wikifysio is voor iedereen

Wikifysio is bedoeld voor iedereen. Artikelen mogen daarom niet te specialistisch zijn. Een artikel over bijvoorbeeld natuurkunde moet ook voor mensen zonder kennis van natuurkunde te begrijpen zijn.

Begin met schrijven

Begin met je artikel door op een rode link te klikken of in je browser de juiste titel te typen. Zorg ervoor dat je de juiste benaming geeft aan een pagina. Zie hiervoor Wikifysio:Het benoemen van een pagina. Met redirects kan je er voor zorgen dat titels die op de nieuwe pagina lijken ernaar verwijzen.

Opbouw van een artikel

Houd je aan de conventies

Op Wikifysio hebben we een aantal conventies afgesproken waaraan een ieder wordt verzocht zich te houden. Dat maakt dat onze artikelen een bepaalde uniformiteit krijgen.

Begin met een samenvatting

De eerste zin is een korte definitie van je onderwerp. De rest van de eerste alinea is een samenvatting van het artikel. De naam van het onderwerp wordt de eerste keer vet getoond maar daarna niet meer.

Probeer in de eerste alinea antwoord te geven op de vijf W's:

 1. Wie: Naam van onderwerp (ook als het geen persoon is).
 2. Wat: Wat is de functie van het onderwerp (beroep van persoon, doel van uitvinding enz.)
 3. Wanneer: Geboorte- en sterfdatum, datum van uitvinding, ontdekking, ondergang enz.
 4. Waar: Waar komt het onderwerp vandaan (Oostenrijk) In geografische zin, of waar (scheikunde, popmuziek enz) moeten we het onderwerp plaatsen.
 5. Waarom/Waartoe Welk doel heeft het onderwerp. En welk belang heeft het onderwerp.

Het liefst zo kort mogelijk. In de rest van het artikel kan je de vijf W's uitwerken in aparte alinea's/paragrafen.

Hoofdstukken en alinea's

Structureer je artikel door het op te delen in hoofdstukken en alinea's. Bij drie hoofdstukken of meer krijg je automatisch een inhoudsopgave. Wil je die niet zien, dan kan je hier lezen hoe dat moet.

Wees neutraal

Wikifysio probeert neutraal over alle onderwerpen te schrijven. Dat is niet altijd even eenvoudig, maar het is wel de insteek. Haal feiten en meningen niet door elkaar en vermeld zeker niet je eigen mening.

Wees exact

Die opmerking "in de middeleeuwen" bijvoorbeeld, is daar echt geen jaartal of eeuw van bekend? "Vroeger" kan beter vervangen worden door een min of meer afgelijnde tijd, bijvoorbeeld: vóór de 20ste eeuw, tot in de 19de eeuw, van dan tot dan, enz. Als je hebt geschreven "volgens sommige geleerden", kun je dat vervangen door concrete namen? "Een stad van 500.000 inwoners" is beter dan "een grote stad".

Wees helder

Zorg dat je zelf begrijpt wat je schrijft! Als het voor jou niet helder is, zal de lezer je artikel zeker niet begrijpen. Schrijf korte zinnen. Daardoor wordt de leesbaarheid verhoogd. Schrijf geen tekst over maar zet het om in je eigen woorden.

Verklaar

Leg essentiële begrippen uit! Neem aan dat de lezer niets van het onderwerp weet. Waarschijnlijk is dat ook zo, ik raadpleeg zelf encyclopedieën altijd over onderwerpen waar ik niets van weet. Wees volledig in je uitleg. Vakjargon altijd verklaren, hetzij in het artikel zelf, hetzij door een link aan te leggen naar een ander artikel dat de uitleg al bevat. Ga er steeds vanuit dat de Nederlandstalige Wikifysio zowel door Nederlanders, Vlamingen, Surinamers en andere Nederlandssprekenden wordt geraadpleegd. Een bekend begrip of persoon in het ene land hoeft niet bekend te zijn voor lezers uit een ander land. Vooral in het gebruik van "algemeen bekende" afkortingen kan men zich danig vergissen.

Link

Link door naar bestaande wiki-onderwerpen! Maar doe dat wel gedoseerd. Als het woord muis een aantal keren in het artikel voorkomt, hoef je niet van elke muis die er in de tekst staat een link naar het artikel over de muis te maken.

Wees bondig

Wees niet kort, maar wel kernachtig! Gebruik je bijwoorden die je weg kunt laten? Er zijn woorden die niets informatiefs toevoegen. Weet jij het verschil tussen "Napoleon trok met een heel groot leger" en "Napoleon trok met een groot leger"? (bovengenoemde tip: 'wees exact' geldt ook hier: nog beter is "Napoleon trok met een leger van meer dan 500.000 man"). En dit laatste kan weer bondiger: "Napoleon trok met een leger van ruim 500.000 man". Speel ook met verschillende zinsconstructies. Het doel is maximale informatie in een minimum aan woorden.

Geef veel en veelzijdige informatie

Een goed artikel is lang maar niet langdradig. Er zijn vaak veel facetten aan je onderwerp. Maak een lijstje van facetten: de geschiedenis (de oudste sporen van sla als landbouwproduct dateren uit ...), geografische verschillen (sla is afkomstig uit ..., en wordt in Noord-Amerika, West-Europa, ...) , wetenschappelijke zienswijzen, wetenschappers die er over geschreven hebben (Prof. dr. ir. Peultjes heeft in zijn artikel 'sla als voedsel' in het tijdschrift Nature vastgesteld dat ...), wetenschappelijke classificatie (sla is een lid van de familie ..., horend bij het geslacht ... ), chemische samenstelling (sla bestaat voor 99% uit ...), economische aspecten ("De jaarlijkse export van sla uit het Westland naar Duitsland heeft een waarde van ...").

In een goed artikel komen alle facetten aan bod.

Als het verhaal echt te lang wordt is het meestal wel mogelijk deelfacetten een eigen artikel te geven. Zo hebben een aantal landenpagina's aparte pagina's met de geschiedenis van dat land. Zo'n deelverhaal is dan immers maar een klik verder terug te vinden.

Wees formeel

Gebruik geen 'je' in je verhaal, je spreekt de lezer niet toe. Gebruik volledige namen of alleen achternamen om iemands naam weer te geven, zeker geen voornamen.

Je artikel beter maken

Voeg afbeeldingen toe

Een goed plaatje illustreert de tekst en spreekt voor zich. Het maakt het interessanter voor de lezer.

Bronvermelding

Hoe goed je artikel ook is, het zal nooit alle informatie kunnen bevatten. Je lezer zal willen weten waar hij/zij meer informatie over het onderwerp kan vinden. Een echt goed artikel verdient een goede bronvermelding.

Controleer je spelling

Maak handig gebruik van je tekstverwerker en knip en plak je artikel. Gebruik daarna ook de spellingcontrole. Sommige fouten worden niet herkend, maar het helpt wel. Gebruik geen overbodige spaties of harde returns. Besteed vooral aandacht aan de naamgeving van de artikelen. Als je lange tijd aan een artikel werkt, vergeet dan ook niet om het tussentijds op de harde schijf te bewaren.

Perfectie is mooi, maar...

Het perfecte artikel bestaat niet. Er is een moment dat je besluit je artikel te plaatsen, ook al kan het dus veel beter.

Plaats je artikel en laat het dan los

... en dan begint het. Voeg je artikel toe aan je volglijst. Misschien zullen andere Wikifysionen op de overlegpagina van je artikel reageren. Neem hun opmerkingen serieus! Ze vormen de beste bron voor verbeteringen van je artikel. En waardeer het wanneer een ander jouw artikel verder oppakt!

Je hebt de wereld verrijkt met een artikel. Zelf ben je er ook beter van geworden, je weet nu weer meer van je onderwerp en hebt het helder kunnen samenvatten. Anderen gaan er nu mee verder. Jij moet ook weer verder. Het is als een ouder dat een kind het huis uit ziet gaan. Misschien kun je nog eens kijken hoe het ermee gaat. Maar je hoeft het niet te bewaken.

Bekijk de pagina's waar je naar gelinkt hebt. Plaats een link naar je eigen artikel waar dat gepast is.

Kijk ook eens naar andere artikelen. Misschien kun je daar iets aan bijdragen. Een aspect toelichten, de structuur verhelderen, uitzoeken of er ook in andere talen artikelen over zijn, kijken of het wel in de juiste categorie staat. Zinsbouw, spelling en taalgebruik controleren. Dat is ook een manier om te beginnen; een artikel aanpassen. Je zou kunnen beginnen bij de beginnetjes, of bij de artikelen die op de lijst staan om verwijderd te worden. Daar is de nood het hoogst. Succes en veel plezier!

Zie ook