Oefentherapeut Cesar

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Cesar is de naam van een paramedische behandelmethode. Oefentherapie Cesar is vernoemd naar Maria Dorothea Cesar-Pollak, die vanuit haar praktijk in Amersfoort vanaf de jaren '20 van de twintigste eeuw deze behandeling in praktijk bracht en middels een vakopleiding hielp verspreiden.

De behandeling richt zich op (het voorkomen van) klachten ten gevolge van een incorrecte houding of beweging, eventueel veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Voor elke patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld. Tijdens de behandeling zal het verbeteren van de houding en een goede kwaliteit van bewegen centraal staan. Daarbij wordt gekeken wat de patiënt in zijn dagelijks leven doet, zodat de houding ook praktisch bruikbaar is. Er wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van apparatuur, zodat de patiënt zelf in staat is om zijn klachten onder controle te houden. Men wordt zelfredzaam, wat als groot voordeel heeft, dat er minder snel sprake is van recidiverende (terugkomende) klachten. Wat ook kenmerkend is aan deze behandelmethode is dat er gebruik gemaakt wordt van een motorisch leerproces, waarbij alle aspecten die nodig zijn om daadwerkelijk tot een houding en bewegingsverandering aan bod komen.

Paramedisch betekent onder andere dat de therapie gegeven wordt na verwijzing van een arts en het mogelijk is om zich hiervoor te verzekeren. De vergoeding komt uit de aanvullende verzekering, en is per polis verschillend. Het gemiddeld aantal vergoede behandelingen ligt tussen de 9 en 18 behandelingen per kalenderjaar. Maria Cesar Maria Dorothea Cesar-Pollak ontwikkelde de grondslag van het beroep van oefentherapeut Cesar. Zij werd geboren in 1894 op Sumatra als dochter van een nederlandse (scheeps-)arts en een oostenrijkse moeder. In verband met haar opvoeding en verdere opleiding woonde zij vanaf haar tiende jaar in Wenen bij een zuster van haar moeder. In Nederlands-Indie was zij als klein kind al enorm geboeid door de Indische dansen en in Wenen volgde zij naast en na haar middelbare schoolopleiding diverse cursussen en opleidingen op het gebied van ballet, dans en ritmische gymnastiek. In 1918 trouwde zij met Julius Cesar. In 1924 vestigde zij zich met haar twee zoons in Amersfoort. Van 1925 tot 1927 volgde zij in Amsterdam de opleiding Mensendieck en nadien nog verschillende cursussen bij mevrouw Bess Mensendieck zelf. Naast haar eigen praktijk in Amersfoort was zij aanvankelijk werkzaam als docente aan de opleiding Mensendieck. In 1937 richtte zij haar eigen opleiding op. Eind 1965 trad zij terug van de opleiding Cesar en in 1967 volgde de uitgave van haar boek “De bewegingsleer Cesar; norm en doelstelling”. Op 10 april 1975 overleed zij te Amersfoort. Haar jongste zoon, Peter Cesar, volgde de opleiding van zijn moeder en was vervolgens als docent verbonden aan de opleiding oefentherapie Cesar tot zijn pensionering in 1983. Peter Cesar overleed op 17 april 2001.


De geschiedenis van het beroep oefentherapeut Cesar

In haar loopbaan had Marie Cesar diverse, soms tegenstrijdige, opvattingen over bewegen leren kennen en ging zij zich afvragen of er een gemeenschappelijke noemer te vinden zou zijn. Haar streven was erop gericht een integratie te bewerkstelligen van de ideeën en opvattingen van onder andere Delsarte, Stebbins en Mensendieck. Zodoende startte zij in 1937 haar eigen opleiding. Tot 1965 duurde de opleiding twee jaar. In dat jaar werd er een intramurale stage toegevoegd en duurde de gehele opleiding drie jaar. Vanaf dat moment werden de examens niet meer alleen door de gecommitteerden uit de eigen beroepsgroep bijgewoond, maar ook door rijkswaarnemers, als voorbereiding op de wettelijke erkenning van het beroep die in 1972 plaatsvond. Vanaf 1972 was het beroep van oefentherapeut Cesar wettelijk erkend onder de wet op de paramedische beroepen en thans ressorteert het onder de Wet Individuele Beroepen Gezondheidszorg (Wet BIG). Als gevolg van de wettelijke erkenning volgde in 1974 de opname van de behandeling door een oefentherapeut Cesar in het ziekenfondspakket. Inmiddels vergoeden ook alle particuliere ziektekostenverzekeraars de kosten van deze therapie. Naast de algemene oefentherapie Cesar voor mensen met houdings- en bewegingsproblemen zijn in de loop der jaren bepaalde werkterreinen ontwikkeld. Bijv. oefentherapie Cesar voor Kinderen, voor Zwangeren, voor Zangers en Musici, voor Sportbeoefenaars, voor advisering in Bedrijven. De meeste oefentherapeuten Cesar scholen zich regelmatig bij op een of meer van deze terreinen. Inmiddels is in samenwerking met de beroepsorganisaties van andere paramedische beroepen een Kwaliteitsregister ingesteld. Inschrijving is vanaf juni 2000 mogelijk. Om hierin blijvend opgenomen te worden, kan na vijf jaar herregistratie plaatsvinden. Daarbij worden ook eisen gesteld aan kwaliteit zoals bijv. het volgen van bij- en nascholingscursussen.Zie ook

Externe link