Rode vlaggen overzicht

Uit Wikifysio
Versie door Wsillen (Overleg | bijdragen) op 4 mei 2010 om 15:31

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Rode vlaggen

Inleiding

Inleiding Op 1 januari 2006 werd de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) in Nederland ingevoerd. Deze directe toegankelijkheid betekent concreet dat een patiënt direct hulp kan zoeken bij de fysiotherapeut, zonder verwijzing van een medicus. Omdat de patiënt niet eerst een huisarts geconsulteerd heeft, is zorgvuldigheid geboden. Er kan immers sprake zijn van ziekten of aandoeningen die buiten het domein van de fysiotherapeut vallen. Om de fysiotherapeuten goed voorbereid aan deze directe toegang te laten beginnen, heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) een cursus ontwikkeld, de zogenaamde DTF-cursus. Alle fysiotherapeuten die in het kwaliteitsregister van het KNGF geregistreerdzijn, hebben deze cursus moeten volgen. Het herkennen van rode vlaggen en het communiceren hierover met huisarts en patiënt staan hierin centraal.

Definitie

Rode vlaggen kunnen als volgt gedefinieerd worden: ‘Rode vlaggen duiden op aanwezige risicofactoren van fysieke aard. Er zijn redenen om te vermoeden dat een relevant biomedisch probleem de klachten van de patiënt bepaalt. Een biomedische stoornis die bovendien kan leiden tot toename van schade en ziekte. Uiteraard moet een patiënt bij wie rode vlaggen aanwezig zijn zo spoedig mogelijk medisch onderzocht worden. Tijdens de DTF-cursus werden itemlijsten uitgedeeld waarop de rode vlaggen per lichaamsregio geordend zijn. Omdat niet alle rode vlaggen dezelfde lading kennen, wordt er ook wel gesproken over ‘major’ en ‘minor signs’, wat betekent dat er een bepaalde weging aan de verschillende rode vlaggen toebedeeld wordt. Deze weging is natuurlijk ook afhankelijk van de context waarin de klachten gepresenteerd worden.

Screeningsproces

Het screenen op rode vlaggen is, naast het inventariseren van de klacht en de hulpvraag, een vast onderdeel binnen het screeningsproces en verplicht binnen de DTF. Het screenen op gele vlaggen daarentegen gebeurt naar kennis en kunde van de fysiotherapeut. Het is belangrijk om te weten dat screenen iets anders is dan diagnosticeren. ‘Diagnosticeren is een proces waarin geobserveerde gegevens omgezet worden in namen van ziekten.’2 Bij het screenen in het kader van de DTF gaat het dus op de eerste plaats om het herkennen van risicofactoren en niet om het verbinden van deze risicofactoren aan een ziektebeeld. Iedere patiënt bij wie het geheel van symptomen voor de fysiotherapeut een onbekend patroon vormt of bij wie er rode vlaggen aangetroffen worden, moet geadviseerd worden contact op te nemen met zijn/haar huisarts voor verder onderzoek en voor diagnose en/of behandeling. Een belangrijke stelregel tijdens de DTF-cursus was: onbekend = onbekwaam = onbevoegd. Of anders gezegd: ‘the hallmark of professionalism in any health care practitioner is the ability to understand the limits of his of her professional knowledge.’3 Als een van de onderstaande verschijnselen zich voordoet en onverklaarbaar is, dan doet u er het beste aan eerst bij de huisarts langs te gaan.

Screening op rode vlaggen acute (sport-) letsels

 • Onbegrepen tekenen of symptomen na recent trauma
 • Belasten is niet mogelijk ( asdrukpijn ) enige tijd na het trauma
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie (constant = 24 uur per dag)
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Rode vlaggen regio hoofd

 • Hoofdpijn na (recent) trauma
 • Hoofdpijn in combinatie met systeemziekte zoals reuma
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Plotseling begin hoofdpijn
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie (constant = 24 uur per dag)
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Focale neurologische tekenen en symptomen
 • Begin hoofdpijn > 50e levensjaar
 • Verandering in mentale gesteldheid zoals: geheugenstoornissen, verwardheid, bewustzijnsdaling, slaperigheid, verhoogde prikkelbaarheid
 • Toegenomen frequentie en/of intensiteit van hoofdpijn
 • Uitvalsverschijnselen en/of uitgebreide neurologische verschijnselen
 • Retro-orbitale hoofdpijn, misselijkheid en braken en visuele verschijnselen zoals blinde vlekken, dubbelzien, wazig zien

Rode vlaggen regio nek

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Rode vlaggen regio schouder

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Screening op rode vlaggen regio elleboog

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Rode vlaggen regio pols-hand

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Rode vlaggen regio twk-thorax

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Rode vlaggen regio lage rug

 • Eerste episode met LRP jonger dan 20 jr. of ouder dan 50 jr.
 • Significant trauma
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Maligne aandoeningen in voorgeschiedenis
 • Koorts
 • Deformiteiten (bv. lumbale kyfose, afwijkende stand)
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Intraveneuze toediening van medicijnen
 • Progressie niet-mechanische pijn, dus pijn die niet afhankelijk is van een houding of beweging
 • Pijn die ’s nachts blijft of zelfs erger wordt
 • Aanhoudende ernstige beperking lumbale flexie, grote stijfheid
 • Patiënt voelt zich ziek en onwel
 • Incontinentie voor faeces en/of urine
 • Rijbroekanaesthesie, geen gevoel in binnenbeengebied
 • Bilaterale uitvalsverschijnselen in benen, spierzwakte
 • Ernstig beperkt gangbeeld, afwijkend looppatroon

Rode vlaggen regio bekken-heup

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
  • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Rode vlaggen regio knie

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Rode vlaggen regio enkel-voet

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Rode vlaggen medische fitness-cardiorevalidatie

 • heeft een arts ooit gezegd dat u een hartprobleem heeft en dat u alleen fysieke inspanning op advies van een arts zou mogen uitvoeren?
 • Heeft u pijn op de borst bij fysieke inspanning?
 • Heeft u de laatste 4 weken pijn op de borst gehad terwijl u geen fysieke inspanning uitvoerde?
 • Verliest u wel eens uw evenwicht als gevolg van duizeligheid of verliest u wel eens het bewustzijn?
 • Heeft u een bot- of gewrichtsprobleem dat kan toenemen door het uitvoeren van fysieke inspanning?
 • Schrijft uw arts op dit moment medicijnen voor in verband met uw bloeddruk of een hartprobleem?
 • Bent u op de hoogte van een andere reden waardoor u geen fysieke inspanning zou mogen uitvoeren?

Zie ook: